Privatpolitik

COOKIE- OCH INTEGRITETSPOLICY HOS AIVIQ APS


Introduktion
När du besöker vår webbplats samlas information om dig in, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att information samlas in bör du radera dina cookies (se instruktioner) och undvika vidare användning av webbplatsen. Nedan har vi förklarat vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredjeparter som har tillgång till dem.

Cookies
Webbplatsen använder "cookies", som är en textfil som sparas på din dator, mobil eller motsvarande syfte för att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du raderar eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Dessutom kan webbplatsen fungera sämre och det kan finnas innehåll som du inte kan få åtkomst till.Personuppgifter

Allmänt
Personuppgifter är alla typer av information som på något sätt kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar och behandlar vi ett antal sådana uppgifter. Det sker till exempel vid allmän tillgång till innehåll, om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, eller vid övrig användning av tjänster eller köp via webbplatsen.

Vi samlar och behandlar vanligtvis följande typer av uppgifter: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du själv ger uttryckligt samtycke och själv anger informationen, behandlas dessutom: namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsuppgifter. Det är vanligtvis i samband med skapande av inloggning eller vid köp.

Säkerhet
Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.
Dina uppgifter kommer enbart att användas för det ändamål de samlats in för, och kommer att raderas när detta syfte har uppnåtts eller inte längre är relevant.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter raderas, offentliggörs, går förlorade, försämras eller kommer till obehörig kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen.

Ändamål
Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som har störst sannolikhet att vara relevanta för dig, registrera dina köp och betalningar och kunna leverera de tjänster du har begärt, såsom att skicka ut ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod
Uppgifterna sparas under den tid som tillåts enligt lagstiftningen och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på karaktären av uppgiften och bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information raderas.

Utlämnande av uppgifter
Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du tar emot och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och åldersgrupp med mera, lämnas vidare till tredje parter i den utsträckning dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter det handlar om i avsnittet om "Cookies" ovan. Uppgifterna används för att rikta annonsering.

Vi använder också ett antal tredjepartsleverantörer för lagring och bearbetning av data. Dessa behandlar endast uppgifter på våra vägnar och får inte använda dem för egna ändamål.

Utlämnande av personuppgifter som namn och e-post med mera sker endast om du samtycker till det. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge dina uppgifter tillräckligt skydd.

Insyn och klagomål
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett vanligt format (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot att uppgifter används. Du kan också återkalla ditt samtycke till att uppgifter om dig behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan skickas till: info@aiviq.se. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet

Webbplatsen ägs och publiceras av:
Aiviq ApS
Navervägen 3
4000 Roskilde
E-post: info@aiviq.se